Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ambar u Laćarku

Ambar u Laćarku se nalazi u ulici 1. novembra broj 174, nastao je krajem 19. ili početkom 20. veka u sklopu šupe i kotobanje. Kao nepokretno kulturno dobro predstavlja spomenik kulture od velikog značaja.

Orijentisan je čeonom stranom prema ulici mada, za razliku od sličnih zgrada, uvučen u dvorište oko desetak metara. Postavljen je na zidane temelje visine oko jedan metar kao i koš odvojen od njega zidanom šupom sa dva lučna ulaza između kojih je masivni zidani stub. Ambar i čardak građeni su od hrastovine u skeletnom sistemu. Ambar je sa ispunom od rezane daske, a čardak sa horizontalno prikucanim rezanim letvama.

Dvoslivni krov, pokriven biber crepom, ispušten je nad zabatom ambara i podužnim venčanicama oslonjen na kosnike, a po uglovima markiran dekorativnim gredicama i lajsnama. Zabat je skromno dekorisan profilisanim pokrivnim lajsnama zakovanim po spojevima ravno rezanih dasaka kojim je zatvoren. Podno zabata je okapnica pokrivena redom drvenih crepova, a ispod nje profilisana daska koja se nastavlja duž venčanice na dvorišnoj strani. Sudeći po ulazu u ambar iz šupe, može se pretpostaviti da je ambar sa čardakom i šupom nastao kao celovit konstruktivni sklop. U protivnom, ambar bi – kao slobodnostojeća zgrada naknadno objedinjena sa ostalim – imao ulaz na čeonoj strani.

Nisu izvođeni konzervatorski radovi.

Contact

  • 1. novembra 174