Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

O selu

Laćarak je prigradsko naselje koje se nalazi u sklopu Grada Sremska Mitrovica, u Sremskom okrugu, u Srbiji. Trenutno broji oko 12.000 stanovnika. Laćarak je jedno od najvećih sela u Srbiji. U selu se nalazi preko pedeset ulica i oko 4.000 domaćinstava. Laćarak je po broju stanovnika veći od sedamnaest opština i od čak sedamdeset opštinskih mesta u Srbiji i kao takav ima veliki potencijal za samostalnu proizvodnju hrane i razvoj male privrede. Selo se prostire na oko 6.000 hektara površine.

Prvi sigurni podaci o Laćarku potiču iz vremena je Srem bio pod vlašću Osmanskog carstva. Selo je najverovatnije ostalo pusto u vreme osvajanja Srema, te Osmanlije po uspostavljanju svoje vlasti naseljavaju u Laćarak stanovništvo iz Smederevskog sandžaka, koje je tada donelo filurdžijski status. Tako se javljaju i prvi knezovi u drugoj polovini 16. veka, Pavel Lukac i Ilija Pavel, najverovatnije otac i sin. O postojanju srednjevekovnog naselja svedoče i nalazi keramike na potesu koji se zove “Selište”. Za vreme turske vladavine Laćarak je bio veće selo, a obaveze njegovih stanovnika bile su tačno definisane u carskim defterima. Posle 1718. godine Laćarak sa još petnaestak naselja ulazi u sastav iloškog vlastelinstva, kojim je u ime porodice Odeskalki upravljao baron Marko Aleksandar Pejačević. Osnivanjem Petrovaradinskog puka 1750. godine Laćarak je priključen sastavu Vojne granice, pa se život njegovih stanovnika iz osnova promenio. Laćarci su postali “carski vojnici”, ali bez kmetskih obaveza. Godine 1756. “Šanac Laćarak” je imao oko osamdeset domova. Tada su u selu zapovedali kapetan Martinović, natporučnik Šmid i poručnik Breska. Laćarci su tada, kao i ostali graničari, učestvovali u bitkama koje je vodila Austrija. U revoluciji koja se desila 1848. godine učestvovali su i graničari iz Laćarka. Zabeleženo je da su oni napadali na imanje grofa Odeskalkija, da su nanosili štetu pustari. Na Majskoj skupštini u Sremskim Karlovcima izaslanici Laćarak je imao svoje izaslanike. To su su bili Proka Živković i Sava Vladisavljević. Srpski omladinski kalendar beleži 1871. godine da su se, nezadovljni odlukom Marije Terezije kojom je ukinuta Vojna krajina 1745. u Sremu i Bačkoj, neki somborci preselili u Laćarak.

Naselje Laćarak kao najbliže selo Gradu Sremske Mitrovice imalo je buran demografski razvoj proteklih decenija. Pre pedesetak godina broj stanovnika je bio ispod 5000. U prigradskom naselju Laćarak živi 8495 punoletnih stanovnika, a prosečna starost stanovništva je 38,2 godina (36,9 kod muškaraca i 39,5 kod dama). U naselju ima 3526 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 3,09. (*Prema zvaničnim podacima iz popisa 2011. godine, novi popis nas očekuje u oktobru 2022. godine kada ćemo dobiti nove i precizne podatke).

Laćarak je danas moderno i uređeno prigradsko naselje.

Pored novog puta kroz najdužu ulicu u Laćarku, Laćarci mogu da se pohvale i lepo uređenim centrom sela, potpuno renoviranim Domom kulture, Osnovnom školom “Triva Vitasović Lebarnik”, koju pohađa 800 učenika, novim objektom zabavišta „Čuperak“, uređenim fudbalskim igralištem i nekoliko igrališta i parkova za decu.