Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

OŠ “Triva Vitasović Lebarnik”

Po najstarijim podacima kojima raspolaže istorijska dokumentacija, škola u Laćarku je počela sa radom 1733. godine. Prvi učitelj bio je pop Isak Novak, a glavni predmeti koji su se proučavali bili su ČASLAVAC I PSALTIR.

Školu je 1749. godine pohađalo 38 učenika (37 dečaka i 1 devojčica). U bečkom Ratnom arhivu postoji jedan zanimljiv dokument o srpskim veroispovednim školama iz 1780. godine koga je potpisao baron fon Mitezen: „Laćarak – Todor Mihajlović koji je dobar nastavnik. Njegovi đaci SRICANJE, ČITANJE, PISANJE I PSALTIR.“ U INVENTARIJUMU iz 1791.god. Nr.1 , stoji zabeleženo: „ V SEM MESTJE JEST ŠKOLA NOVA TEMELJA NO IZMEĐU DRVETA DVJE SOBI, KUHINJOM I KOMORJU SOSTOITSTJA, POKRIVENA ČAMOVIMI DASKAMI.“

U periodu od 1801. do 1810. godine kao učitelji su radili đakoni. 1860. sagrađena je nova školska zgrada od tvrdog materijala sa dve školske sobe i dva učiteljska stana. Postojalo je samo jedno odeljenje sa oko 60 učenika. 1871/72. godine broj učenika se povećao na 102 (67 dečaka i 35 devojčica). 1880. godine uređena je i treća školska soba, a 1897. godine i četvrta.

1906.godine raširena je četverorazredna škola u petorazrednu. Ova škola koju su Laćarci nazivali stara škola. Srušena je 1973.godine.

  1. VIII 1907.g. osvećen je temelj novoj školskoj zgradi, a 07. XII 1907.g. proširena je škola u Laćarku u šestorazrednu. Ova škola je nazvana Nova škola, 1947.g.je p o rušena zbog izgradnje doma kulture.

Između dva svetska rata škola je imala 12 odeljenja u kojima je nastavu izvodilo 12 učitelja. Po završetku II svetskog rata nastava je počela 1. I 1945.g., a održavana je u početku po privatnim kućama sve dok nije osposobljena školska zgrada koja je tokom rata služila neprijatelju kao konjušnica.

1951/52. škola prerasta u osmogodišnju koju je pohađalo oko 500 učenika. Broj nastavnika i učitelja je bio21. Od 1951./52 – 1961.g. broj učenika se kreće od 500 – 750. 1962. godine samodoprinosom je izgrađena škola sa 8 učionica, 1967.g. je proširena na 12 učionica. Od 1952.g. do 1963.g. škola je nosila ime BRANKO RADIČEVIĆ, a od 1963.g. nosi ime narodnog heroja – TRIVA VITASOVIĆ-LEBARNIK. Dan škole se proslavlja 04. aprila.

Novi objekat

27.oktobra 1979. svečano je otvorena nova velika škola.

Broj učenika se iz godine u godinu menja. Zadnje dve decenije XX veka se kretao od 1000 do 1100. 1996/97. je bilo 1055 učenika raspoređenih u 33 odeljenja: 17 odeljenja u razrednoj nastavi i 16 odeljenja u predmetnoj nastavi. 2006/07. u školi je 831 učenika rasporedđenih u 34 odeljenja: 17 odeljenja razredne i 17 odeljenja predmetne nastave.

Današnja škola ima: 20 učionica, od kojih 8 za razrednu i 12 za predmetnu nastavu; fiskulturnu salu površine 840m2 sa 2 svlačionice i 3 kabineta, biblioteku sa 11800 knjiga, kabinet za informatiku, svečanu salu, kabinet za kinezi terapiju, školsku kuhinju. Ispred škole je lepa i negovana zelena površina sa brezama, četinarima i rundelama raznovrsnog cveća. Iza škole su sportski tereni.

2012. godine učetelji škole su pokrenuli akciju uređenja učionica. Učitelji su dobili mogućnost da osmisle svoj školski prostor. Svaka učionica je postala lepa na svoj način. Tu akciju su uspeli da realizuju uz pomoć roditelja. Svake godine se uradi nešto novo. Roditeljski dinar je simboličan, ali se to ne vidi na učionicama. Prve godine su sređeni zidovi, plakari, žardinjere… Druge, stolovi (stari stolovi su ofarbani a gornja ploča je promenjena)….Treće godine se pokušalo sa sređivanjem informatičkog kutka… 2016. godine su tapacirane stolice.